Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer

Medlemsvillkor för NetOnNets kundklubb Klubbhyllan

Välkommen till NetOnNets kundklubb Klubbhyllan (”Klubbhyllan”). Följande medlemsvillkor är tillämpliga på ditt medlemskap. I dessa medlemsvillkor avses med ”NetOnNet” eller ”vi”, NetOnNet AB, org. nr 556520-4137, med adress Box 1716, 501 17 Borås, som erbjuder medlemskap i Klubbhyllan i Sverige.

1. Medlemskap och registrering
1.1 För att bli medlem i Klubbhyllan måste du ha fyllt 18 år och ha ett giltigt personnummer. Endast privatpersoner kan ansöka om medlemskap i Klubbhyllan. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas. Medlemskapet får inte användas i affärssyften. Du har endast rätt till ett medlemskap. Medlemskapet i Klubbhyllan är kostnadsfritt.

1.2 Du registrerar ditt medlemskap genom att anmäla ditt personnummer och din email-adress på www.netonnet.se/klubbhyllan, genom att skicka ett SMS med ”NON [personnummer]” till 71550 eller genom att registrera dig i någon Lagershop. För att försäkra dig om att få all information och alla de erbjudanden som sänds ut rekommenderar vi dig att ange samtliga dina kontaktuppgifter.

1.3 Medlemskapet är kortlöst, och du kan hantera ditt medlemskap genom Webbplatsen. Du ansvarar för att informera NetOnNet om ändringar i dina uppgifter.

2. Förmåner
Genom Klubbhyllan får du en rad olika förmåner och erbjudanden. NetOnNet förbehåller sig rätten att från tid till annan förändra de förmåner och erbjudanden som kan erhållas.

3. Behandling av personuppgifter
3.1 NetOnNet är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. NetOnNet värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. NetOnNet följer alla tillämpliga och vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ditt samtycke.

3.2 Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss, som registereras i samband med köp i en Lagershop eller som vi samlar in på Webbplatsen i syfte att administrera ditt medlemskap och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som medlem. Ditt personnummer behöver vi bland annat för kontroll och uppdatering av adressuppgifter, för att säkerställa att eventuella värdehandlingar skickas till rätt person samt för att kunna upprätthålla god kund- och registervård.

3.3 Dina personuppgifter kommer att användas för administration av ditt kundkonto, identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev, statistikändamål samt utskick av post, sms och email till dig. Detta kan även innebära att vi hämtar uppgifter om dig, såsom adress, boendeform och andra uppgifter om ditt hushåll från andra register, samt att dina personuppgifter kan komma att överföras till andra bolag inom NetOnNets koncern., såväl inom som utom EU/EES, i ovan nämnda syften.

3.4 Genom att registrera dig som medlem sparar vi dina uppgifter så länge du är registrerad medlem i Klubbhyllan och under högst ett år därefter (om du inte dessförinnan motsatt dig behandling av personuppgifter enligt punkt 3.6 nedan). Du kan när som helst avregistrera dig som medlem enligt vad som anges i punkt 6 nedan. Vad som anges i denna punkt påverkar dock inte uppgifter du lämnat till NetOnNet utom ramen för Klubbhyllan. Sådana personuppgifter regleras istället av vår personuppgiftspolicy.

3.5 Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha ett sådant utdrag sänder du in en skriftlig begäran till oss på ovan angiven adress. Du har när som helst rätt att begära att dina personuppgifter rättas, blockeras eller raderas. Du har också rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig än NetOnNet antingen genom egen försorg eller direkt från NetOnNet, när detta är tekniskt möjligt.

3.6 Dina personuppgifter får inte behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direktmarknadsföring. Önskar du motsätta dig direktmarknadsföring eller återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter helt och hållet ber vi dig kontakta oss via post eller genom det kontaktformulär som anges i punkt 3.5 ovan. Om du motsätter dig all behandling av dina personuppgifter har vi inte längre möjlighet att administrera ditt medlemskap i Klubbhyllan, och ditt medlemskap kommer därför att upphöra samtidigt som en sådan begäran verkställs av oss.

3.7 Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att vända dig till Datainspektionen.

4. Samtycke till behandling av personuppgifter
Genom att bli medlem i Klubbhyllan samtycker du till att NetOnNet behandlar ditt personnummer och dina övriga personuppgifter i enlighet med dessa medlemsvillkor. Samtycket omfattar att dina personuppgifter kan komma att överföras till ett land utanför EU/EES.

5. Ändring av medlemsvillkor
NetOnNet förbehåller sig rätten att när som helst ändra medlemsvillkoren för Klubbhyllan. Uppdaterade villkor träder i kraft i samband med att de publiceras på www.netonnet.se/klubbhyllan där de senaste villkoren alltid finns. För det fall du inte accepterar de nya villkoren har du rätt att omedelbart säga upp ditt medlemskap. Ändring av villkor där ditt medgivande krävs enligt tillämplig lag träder inte i kraft förrän vi har fått ditt uttryckliga medgivande till sådan ändring.

6. Avslutande av medlemskapet
Ditt medlemskap i Klubbhyllan gäller tills vidare eller tills du eller NetOnNet säger upp det. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att kontakta kundtjänst. Om medlemskapet missbrukas förbehåller sig NetOnNet rätten att avsluta medlemskapet omedelbart.

7. Kontaktuppgifter
Har du frågor om Klubbhyllan eller om ditt medlemskap kan du kontakta kundtjänst på telefonnummer 033-488 488 eller genom vårt kontaktformulär.

______________________________________________________________
 [Dessa villkor gäller fr.o.m. den 28 November 2016 och ska gälla tillsvidare]