Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse och för att anpassa reklambudskap. Vi säljer inte din information. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Genom att klicka på Jag accepterar godkänner du cookies.

Hörlurar - Aktiv Brusreducering (Noise Cancelling)

Aktiv brusreducering i hörlurar är en teknik som från början kommer från militära applikationer och har använts av piloter och militärer i nästa 20 års tid. De flesta vanliga hörlurar är egentligen bara byggda för att leverera ljud på ett bra sätt och är inte avsedda att användas i bullriga miljöer. Ofta har de dock någon form av passiv brusreducering i form av tätslutande öronkåpor eller snäckor. Dessa lurar arbetar med ljudabsorberande material som skapar en fysisk barriär mot ljud utifrån. Denna teknik är mycket effektiv mot högfrekventa ljud. Tyvärr fungerar tekniken mycket sämre mot lågfrekvent ljud såsom buller från flygplansmotorer, fläktar, på tåg, bussar med mera. Oavsett hur tätt hörluren sitter eller hur tjockt lager isoleringsmaterial den har, läcker lågfrekvent ljud in.
Det bästa exemplet på detta är när man sitter på ett flygplan. Musiklyssningen störs av bullret från motorerna och andra ljud i kabinen. Att vrida upp volymen gör inte det hela bättre och kan till och med vara skadligt för hörseln. Dessutom missar man ofta meddelanden från kabinens högtalare eller att grannen i stolen bredvid säger något. En annan sidoeffekt av lågfrekvent buller är att den gör dig trött, långsam och en känsla av att vara "trög" i huvudet. Många experter hävdar att det höga bullret på en flygresa är en stark bidragande faktor till att vi drabbas av ”jet lag”. Inom industrin, till exempel, är det också en hög säkrhetsrisk.
Hörlurar med aktiv brusreducering fungerar på ett helt annat sätt än ”vanliga” hörlurar. Mikrofoner i öronkåporna tar upp ljudet som kommer utifrån (buller etc.) ett ögonblick innan det når öronen. Avancerad elektronik inne i kåporna filtrerar sedan ljudet efter bestämda frekvenser och identifierar det ljud som lyssnaren verkligen vill höra – musik, talet i en film eller helt enkelt ingenting alls. Därefter beräknas och skapas en signal som är direkt motsatt (frekvenser med omvända värden) det oönskade bruset. Denna signal skickas ut genom inbyggda högtalare utan fördröjning och ”slår ut” de oönskade frekvenserna (bruset och bullret).
Bullret och oljudet utifrån reduceras dramatiskt och musiken lyfts fram på ett fantastiskt sätt. Med hörlurar med inbyggd aktiv brusreducering hörs varenda not i det inspelade materialet. De frekvenser som innan dränktes i bullret utifrån lyfts fram. Det fiffiga är att tekniken bara reducerar oönskade frekvenser; du kommer fortfarande höra vad grannen bredvid dig säger utan att denne behöver skrika. Den kommer också hjälpa dig att känna dig mindre trött efter en lång flygresa.

Hörlurar med aktiv brusreducering är här för att stanna. Inte bara på flygplan utan även på bussen, tåget, tunnelbanan eller i kontorslandskapet på jobbet, finns det ett konstant buller från motorer, fläktar eller andra personer. Genom att eliminera de störande ljuden utifrån lyfts alla detaljer i musiken fram utan att du behöver vrida upp volymen till max. Du slipper hörselskador och kommer att känna dig betydligt piggare i slutet av dagen.