Att flyga drönare är roligt. Här följer några råd och regler som du bör känna till innan du låter din drönare lyfta mot himlen.


HÅLL KOLL PÅ FLYGPLATSERNAS KONTROLLZONER

Du behöver tillstånd för att flyga inom en flygplats kontrollzon, som ibland sträcker sig flera mil från flygplatsen. Se alla Sveriges kontrollzoner på drönarkartan www.lfv.se.

HÅLL AVSTÅND TILL MÄNNISKOR OCH DJUR

Se till att ha ett ordentligt avstånd, och flyg aldrig över folkmassor. Grundregeln är utsätt inte andra för fara.

FLYG INOM SYNHÅLL

Flyg alltid så att du ser din drönare. Flyg inte högre än 120 meter eller längre bort än 500 meter från dig.

VISA HÄNSYN

En drönare låter och kan störa andra människor. Flyg där du inte stör någon och sprid bara fotografier på de som själva valt att bli fotograferade.


Flyger du på uppdrag?
Om du tjänar pengar på din flygning eller flyger på uppdrag måste du ha tillstånd från Transportstyrelsen. Det söker du på www.transportstyrelsen.se/dronare

Flygplatser
Om du vill ansöka om tillstånd att flyga inom en kontrollzon kontakta närmsta flygplats inom det område du har tänkt att flyga.

Restriktionsområden
Det finns också restriktionsområden i Sverige där det är förbjudet att flyga, till exempel över fängelser, kärnkraftverk och nationalparker.När du flyger drönare är du skyldig att följande lagar och föreskrifter som gäller för all luftfart.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

www.transportstyrelsen.se/dronare